Οι τιμές αυτές αφορούν τρέχουσες προσφορές και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Check up ΓΥΝΑΙΚΑ

Γενική αίματος, ΤΚΕ

Σάκχαρο,Ουρία

Χοληστερίνη,Τριγλυκερίδια

HDL,LDL,Αθηρωματικός δείκτης

Τρανσαμινάζες (SGOT-SGPT)

γ-GT,Αλκαλική φωσφατάση

Σίδηρος,Φερριτίνη

Γενική Ούρων

TSH

50€

Check up ΑΝΔΡΑΣ

Γενική αίματος, ΤΚΕ

Σάκχαρο,Ουρία

Χοληστερίνη,Τριγλυκερίδια

HDL,LDL,Αθηρωματικός δείκτης

Τρανσαμινάζες (SGOT-SGPT)

γ-GT,Αλκαλική φωσφατάση

PSA

Γενική Ούρων

TSH

50€

Βασικός έλεγχος θυρεοειδούς

28


Τ3

T4

TSHΠλήρης έλεγχος Θυρεοειδούς

40


Τ3

T4

TSH

anti-TG

anti-TPO

Έλεγχος Προστάτη  

15


PSA 

Πλήρης Έλεγχος Προστάτη


35


PSA

Free PSA

Λόγος free PSA