Έλεγχος Λειτουργίας των Νεφρών

Έλεγχος Λειτουργίας των Νεφρών

Η συχνότητα των νεφρικών παθήσεων αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό.

Η ιατρική εξέταση και μερικές απλές συμπληρωματικές εξετάσεις μπορούν να ανιχνεύσουν έγκαιρα την νεφρική ανεπάρκεια από τα πρώιμα της στάδια.

Στα Ούρα μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση λευκωματίνης που είναι δείκτης νεφρικών προβλημάτων.

Στο Αίμα η μέτρηση της κρεατινίνης κα της ουρίας δίνουν μια σημαντική εκτίμηση της κατάσταση της νεφρικής λειτουργίας.

Εάν το πρόβλημα που προκαλεί νεφρική ανεπάρκεια ανιχνευτεί έγκαιρα, τότε είναι δυνατόν οι βλάβες στους νεφρούς να περιοριστούν.

Ένας πλήρης έλεγχος της λειτουργίας των νεφρών μπορεί να μας καταδείξει προβλήματα σε πρώιμο και πιο εύκολα ελεγχόμενο στάδιο.

Ένα Πλήρες Πακέτο Εξετάσεων Ελέγχου Λειτουργίας των Νεφρών που περιλαμβάνει:

– Γενική Αίματος,

– Γενική Ούρων,

– Ουρία,

– Κρεατινίνη,

– Κάλιο (k),

– Νάτριο (Na),