Οι εξετάσεις αυτές  γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μετρηθούν τα επίπεδα των  φαρμάκων  στο αίμα και να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις  που λαμβάνει ο ασθενής.

Αναλόγως με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η δόση τροποποιείται. Στόχος είναι να διατηρούνται οι θεραπευτικές συγκεντρώσεις του φαρμάκου στο αίμα.


 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ANTI-DRUG)
 • ΑΛΚΟΟΛΗ
 • ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ (PARACETAMOL)
 • ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ (ANGORON)
 • ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ
 • ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ (DEPAKINE)
 • ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ
 • ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ
 • ΒΕΝΖΟΔΙΑΠΕΖΙΝΕΣ
 • ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ (VALIUM)
 • ΔΙΓΟΞΙΝΗ (LANOXIN)
 • ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΜΙΔΑΡΟΝΗΣ (AGORON)
 • ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗΣ
 • ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ
 • ΚΑΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ (ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ, ΧΑΣΙΣ) PHENOBARBITAL (LUMINAL)
 • ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ (TEGRETOL)
 • ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ (RIVOTRIL) ΟΥΡΩΝ
 • ΚΟΚΑΪΝΗ (COKE, CRACK, SNOW)
 • ΟΠΙΟΥΧΑ (ΗΡΩΪΝΗ, ΜΟΡΦΙΝΗ, ΚΩΔΕΪΝΗ)
 • ΠΥΡΙΜΙΔΟΝΗ
 • ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
 • ΦΑΙΝΥΝΤΟΪΝΗ (EPANOUTIN)
 • DIPHENAL
 • FLUOXETINE + DESMETHYLFLUOXETINE (PROZAC)
 • METHADONE
 • METHAQUALONE
 • PHENCYCLIDINE
 • PROPOXYPHENE
 • SALICYLATE
 • PAROXETINE (SEROXAT)
 • TRILEPTAL (ΟΞΥΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ)

Επίσης διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις στα ούρα με το   Drug Test Ούρων

 • Κοκαϊνη
 • Αμφεταμίνη
 • Χασίς
 • Έκσταση
 • Ηρωϊνη
 • Βενζοδιαζελίνη