Τεστ Δυσανεξίας Τροφών

Τεστ Δυσανεξίας Τροφών

Τεστ Δυσανεξίας Τροφών

Τροφική δυσανεξία (μη ανεκτικότητα τροφίμων) χαρακτηρίζεται κάθε αντίδραση του οργανισμού σε ένα χημικό ή τοξικό ερέθισμα, το οποίο προκαλείται με την κατανάλωση κάποιας τροφής ή συστατικού της.

Ειδικότερα υπάρχει αδυναμία κατανάλωσης, απορρόφησης, αφομοίωσης και μεταβολισμού αυτής της τροφής από τον οργανισμό μας. Η αντίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση διαφόρων αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού (λευκοκυττάρων, αντισωμάτων κλπ )για να αντιμετωπίσει την τροφή αυτή, επειδή ο οργανισμός την θεωρεί βλαβερή για τον ίδιο.

Έλεγχος Τροφικής Δυσανεξίας 

Πρόκειται για μία καθαρά εργαστηριακή εξέταση αίματος που μπορεί να διεκπεραιωθεί μόνον σε κλινικά μικροβιολογικά εργαστήρια όπως το δικό μας.