ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
20160229172156

-Καρκινικό αντιγόνο Ca 125
-Καρκινικό αντιγόνο Ca 15-3
-Καρκινικό αντιγόνο Ca 19-9
-Καρκινικό αντιγόνο Ca 50
-Καρκινικό αντιγόνο Ca 72-4
-Α-Εμβρυική σφαιρίνη α- FP
-Καρκινoεμβρυικό αντιγόνο CEA
-Δείκτης νεοπλάσματος πλακώδους τύπου SCC
-Ειδικό Προστατικό αντιγόνο PSA
-Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο Free PSA
-Ειδική Νευρωνικη Ενολαση NSE
-Αντιδιουρητική ορμόνη ADH
-Χρωμογρανίνη Α CgA

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
20160315135745

Οι εξετάσεις αυτές  γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μετρηθούν τα επίπεδα των  φαρμάκων  στο αίμα και να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις  που λαμβάνει ο ασθενής. Αναλόγως με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η δόση τροποποιείται. Στόχος είναι να διατηρούνται οι θεραπευτικές συγκεντρώσεις του φαρμάκου στο αίμα.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ANTI-DRUG)
ΑΛΚΟΟΛΗ
ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ (PARACETAMOL) …