Το CENTRALAB έχει σύμβαση με όλα τα  Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ  αλλά και με την ΕΥΔΑΠ .Tα Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ είναι :

EOPYY

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

 • ΙΚΑ
 • ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
 • ΟΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟ)
 • Ο.Α.Ε.Ε.
 • ΟΓΑ
 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
 • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ & ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ)
 • ΤΑΠΕΤΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ)
 • ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ
 • ΤΑΠ ΗΣΑΠ
 • ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ
 • ΤΑΠΟΤΕ
 • ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ)
 • ΤΑΠ ΕΤΒΑ
 • ΤΣΑΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
 • ΤΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)
 • ΤΥΔΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)
 • ΤΥΔΠ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)
 • ΤΥΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)
 • ΤΥΔΘ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
 • ΤΣΜΕΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 • ΕΤΑΠ- ΜΜΕ Β’ Δ/ΝΣΗ
 • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Γ’ Δ/ΝΣΗ
 • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Δ’ Δ/ΝΣΗ