Στόχος του Αιματολογικού τμήματος είναι η παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Το προσωπικό του αιματολογικού εργαστηρίου διασφαλίζει την ποιότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μέσω καθημερινων ελέγχων και περιοδικών ποιοτικών ελέγχων. 

Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με αυτόματους αναλυτές, οι οποίοι ελέγχονται τακτικά από το προσωπικό των κατασκευαστριών εταιρειών.

Στο Αιματολογικό Τμήμα διενεργούνται ενδεικτικά οι παρακάτω εξετάσεις :

  • Γενική αίματος  (Έλεγχος έμμορφων στοιχειων αιματος  -Μικροσκοπική μελέτη επιχρίσματος  περιφερικού αίματος )
  • Έλεγχος –μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών (Μεσογειακή ,δρεπανοκυταρική αναιμία κτλ.)
  • Ομάδα και Rhesus αίματος
  • Έλεγχος αιμόστασης και διαταραχή πηκτικότητας
  • Χρόνος  προθρομβίνης  (INR)
  • Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης  (APTT)
  • Ινωδογόνο
  • Χρόνος Ρόης
  • Παράγοντες θρομβοφιλίας